کسب و کار

راه های موفقیت (قسمت دوم)

در قسمت اول با قوانین اولیه آشنا شدید و آموختید چگونه کاری که می خواهید انجام دهید را عملی کنید…

ادامه مطلب

راه های موفقیت (قسمت اول)

راه موفقیت می تواند براساس نوع هدفی که دارید متفاوت و منحصر به فرد باشد. ممکن است راه های رسیدن…

ادامه مطلب

برنامه‌های تابستانی خلاقیتکده دانشگاه شریف

 رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف گفت: هر هفته یک رویداد کارآفرینی دانش آموزی ( استارتاپ ویکند) در موضوعات…

ادامه مطلب

آرزوهاتو به واقعیت تبدیل کن (قسمت چهارم)

در قست سوم با گام های اولیه مرحله دوم از تبدیل رویا به واقعیت آشنا شدید. آموختید که چگونه انگیزه…

ادامه مطلب

آرزوهاتو به واقعیت تبدیل کن (قسمت سوم)

در قست اول و دوم با مرحله اول از تبدیل رویا به واقعیت آشنا شدید. آموختید که چگونه رویاپردازی کنید…

ادامه مطلب

آرزوهاتو به واقعیت تبدیل کن (قسمت دوم)

در قست اول با چهار گام اولیه آشنا شدید و آموختید چگونه رویاپردازی کنید و یک رویا را به یک…

ادامه مطلب

آرزوهاتو به واقعیت تبدیل کن (قسمت اول)

زمان بهتری از همین حالا برای شروع رویاهایتان وجود ندارد. اگر تلاش کنید و طرح منطقی ایجاد کنید، می توانید…

ادامه مطلب

چطور میشه یک فرد موفق شوم

ادامه مطلب

در آینده میخوای چی کار بشی؟

ادامه مطلب

زندگی افراد موفق

ادامه مطلب